Structura

Structura

Organele centrale ale Asociatiei sunt :

 • Adunarea Generala
 • Colegiul Central
 • Biroul Permanent
 • Comisia de Cenzori

Adunarea Generala este organul suprem de conducere a Asociatiei, se intruneste la interval de doi ani si ori de cate ori este necesar si se compune din:

 1. membrii fondatori;
 2. reprezentantii membrilor individuali din Filialele teritoriale;
 3. presedintii Filialelor teritoriale;
 4. reprezentantii membrilor colectivi din Asociatie si din Filialele teritoriale.

Colegiul Central este organul executiv al Asociatiei, se intruneste anual si ori de cate ori este nevoie intre sedintele de Adunare Generala si se compune din membrii alesi de Adunarea Generala :

 1. Presedintele Asociatiei;
 2. Vicepresedintele Asociatiei;
 3. Secretarul general al Asociatei;
 4. Presedintii Filialelor teritoriale;
 5. Reprezentantii membrilor colectivi;

Biroul Permanent AICR este organul de executie desemnat de Colegiul Central din randurile sale, se intruneste lunar si este alcatuit din:

 1. presedintele AICR;
 2. vicepresedintele AICR;
 3. secretarul general;
 4. membrii (doua persoane);
 5. presedintii Comisiilor de Specialitate.

Comisia de Cenzori verifica modul si legalitatea folosirii mijloacelor materiale si financiare ale Asociatiei si prezinta Colegiului Central un Raport anual asupra celor constatate.