Despre noi

Asociatia Inginerilor Constructori din Romania (AICR) este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial si cu personalitate juridica.

Scopul urmarit de Asociatia Inginerilor Constructori din Romania in activititile sale consta in reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale inginerilor constructori, la nivel national si international.

Obiectivele principale ale Asociatiei Inginerilor Constructori din Romania sunt :

  • ridicarea prestigiului profesional al corpului de ingineri ¬†constructori din Rominia in randurile persoanelor carora acestia le asigura prestarea de servicii tehnice specifice constructiilor;
  • militarea pentru drepturile profesionale si materiale ale inginerilor constructori necesare unei corecte desfasurari a activititii profesionale;
  • sprijinirea initiativelor privind perfectionarea activititilor de cercetare, proiectare si executie din domeniul constructiilor ;
  • promovarea tehnologiilor modeme in domeniul constructiilor ;
  • editarea trimestriala a unei reviste AICR pentru a informa publicul interesat in principal despre activititile si realizirile inginerilor constructori;
  • dobandirea dreptului de participare activa la elaborarea si aplicarea reglementarilor oficiale privind atestarea inginerilor constructori ca experti, specialisti sau competenti in anumite lucrari complexe ;
  • promovarea schimbului de idei intre membrii asociatiei ;
  • stabilirea unei pozitii comune cu celelalte asociatii ale inginerilor cu activitate in domeniul constructiilor, fata de proiectele de acte normative privind acest domeniu;
  • colaborarea cu organele guvemamentale, organisme si organizatii economice, sociale si profesionale in vederea realizirii obiectivelor comune.

Prezentare AICR