COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR

COMISIA NAŢIONALĂ COMPORTAREA „IN SITU” A CONSTRUCŢIILOR” CNCisC
in colaborare cu
ASOCIATIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMANIA
si
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI,
sub auspiciile
ACADEMIEI DE STIINTE TEHNICE DIN ROMANIA – SECTIA CONSTRUCTII SI URBANISM
organizeaza

CONFERINTA NATIONALA
COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCTIILOR
editia a 21-a

Conferinta va avea loc in perioada 20-22 octombrie 2016.
Tematica:
• Metode și tehnologii eficiente pentru monitorizarea construcțiilor;
• Degradări, defecte şi avarii ale construcţiilor: cauze, remedii;
• Monitorizarea comportǎrii”in situ” a construcțiilor: metode, tehnici, urmǎrire și intervenții;
• Organizare, documentare, legislaţie şi reguli pentru urmărirea comportării in situ a construcţiilor;
• Estimarea capacităţii de utilizare, a durabilităţii construcţiilor: performanţe, calităţi, criterii şi condiţii.
• Produse și materiale noi și eficiente pentru reabilitarea construcţiilor.
Calendarul lucrarilor:
• 15 Mai 2016 – primirea “Înregistrării” şi a rezumatului
• 30 Mai 2016 – acceptarea rezumatului
• 30 Iulie 2016 – primirea lucrărilor in extenso
• 15 August 2016 – acceptarea lucrărilor in extenso
• 1 Sept. 2016 – trimiterea programului final cu detalii organizatorice
Informatii generale:
Limbile oficiale ale conferinţei sunt Română şi Engleză.
Autorii sunt rugaţi să trimită Rezumatul lucrărilor în limba Engleză.
Referatele pot fi prezentate în sesiune sau sub formă de postere.
Materialul full-paper să nu depăşească 8 pagini (este recomandat un număr par de pagini). Sesiunile Conferinţei vor fi plenare şi se vor desfăşura în Amfiteatrul “Petrom” al Universităţii “Petrol – Gaze” din Ploieşti.
Autorii vor trimite în format electronic rezumat la adresele de mail:
• secretariat[at]aicr.ro
• sorina.fako[at]gmail.com