Adunarea Biroului Permanent AICR (2013)

In data de 7 iunie 2013 a avut loc la Bucuresti sedinta Biroului Permanent AICR.

Ședința a avut loc în sala de seminar a Laboratorului de Construcții din Beton Armat, din b-dul Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, București, între orele 10.00-12.00.

Au fost prezenți următorii membri AICR:

–       Conf. Dr. Ing. Paul IOAN, Vicepreședinte AICR

–       Dr. Ing. Eugeniu IORDACHESCU, Secretar General AICR

–       Ing. Anghel STICLARU, Secretar AICR

–       Prof. Dr. Ing. Radu PASCU, președintele Comisiei de  Beton Armat

–       Dr. Ing. Dan GEORGESCU, președinte Filiala AICR BUCURESTI

–       Ing. Alexandru CHEȘCA, președinte Filiala AICR BUZAU

–       Ing. Bogdan DABIJA, președinte Filiala AICR PRAHOVA

–       Ing. Constantin MITROI, președinte Filiala AICR GALATI

–       Ing. Radu COȚOFANĂ, președinte Filiala AICR CONSTANTA

–       Ing. Anton COȚOFANĂ, Filiala AICR CONSTANTA

–       Ing. Constantin COȚOFANĂ, Filiala AICR CONSTANTA

–       Dr. Ing. Daniel BÎTCĂ, UTCB, AICR București

 1. Ședința a fost deschisă de către d-l dr. ing. Eugeniu Iordăchescu, care a prezentat pe scurt activitatea desfășurată în perioada iunie 2009 – iunie 2013. In continuare, secretarul AICR, d-l Anghel Sticlaru, a prezentat pe scurt câteva aspecte ale situației contabile ale AICR, evidențiind faptul că în perioada 2011-2013 nu au fost întocmite documentele contabile ale AICR.
 2. A fost adusă la cunoștință decizia de retragere a Președintelui AICR, Prof. Em. Ing. Panaite MAZILU. Aceasta decizie a fost aprobată în unanimitate de către Membrii prezenți la ședință.
 3. D-l conf. dr. ing. Paul IOAN, în calitate de vicepreședinte a AICR, a prezentat o propunere a programului AICR pentru perioada următoare.

3.1  Organizarea de evenimente:

3.1.1     Simpozioane de prezentare a noilor materiale și tehnologii de execuție. A fost adus la cunoștința participanților faptul că AICR va organiza împreună cu UTCB și APCMR cea de-a 13  Conferința Nationala de Construcții Metalice  în perioada 21-23 noiembrie 2013, la București

3.1.2     Mese rotunde cu participarea autorilor normelor de execuție si proiectare

3.2  Cursuri pentru ingineri în colaborare cu UTCB

Se intenționează organizarea de către AICR împreună cu Facultățile din UTC București, UTP Timișoara, UT Iași, UT Cluj – Napoca de cursuri postuniversitare pe specialități și pe domenii (proiectare  și execuție).

3.3  Stagii de practică pentru studenți (Internship) în colaborare cu diferite companii de construcții (proiectare și execuție) din tară, membri AICR.

Membrii prezenți în sală au propus o selectare atentă a marilor companii de proiectare și execuție în construcții de către reprezentanții Filialelor AICR din țară și realizarea împreuna cu universitățile de profil a stagiilor de practica, atât pentru studenții din anul III cat si pentru cei din anul V (Master).

3.4  Realizarea unui website aicr.ro

A fost achiziționat domeniul aicr.ro, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie activat site-ului și treptat transformarea acestuia într-un Forum și intr-un mijloc de informare tehnică a membrilor AICR. 

3.5  Editarea și difuzarea de cărti și publicații – Gazeta AICR.

Prof. Radu Pascu a propus ca inițial revista să fie difuzată prin mediul electronic (email, sub formă de newsletter) urmând ca ulterior sa fie și tipărită.

De asemenea a fost propusă editarea unui număr special cu lucrările ce vor fi prezentate în cadrul Conferinței Naționale de Construcții Metalice.

3.5  Norme și legislație în construcții. Filialele și toți membrii AICR vor primi prin e-mail:

– informații privind normativele, ghidurile de execuție și proiectare, exemplele de calcul ce sunt supuse dezbaterii publice.

– toate normele tehnice pe măsură ce acestea intra în vigoare.

3.7  Numirea în comisiile tehnice de la ministerul public a reprezentanților AICR

3.8  Acordarea de premii și distincții AICR

 1. a) Premiul bienal „Panaite  Mazilu”pentru lucrări de construcții finalizate în anul anterior acordării premiului. Premiul va fi acordat de un juriu format din membrii AICR.
 2. b) Premiul de excelenta AICRpentru întreaga activitate.
 3. c) Medalii jubiliare AICR
 4. d) Recomandare AICRpentru membrii AICR persoane fizice sau juridice cu o vechime minima de 5 ani în AICR și care nu a fost implicată într-o acțiune tehnică care să facă obiectul unor sancțiuni date de ISC sau alte instanțe tehnice sau juridice. Membrii care doresc să primească la un moment dat recomandare, vor trebui ca în fiecare an să notifice Asociației lucrările pe care le-au realizat.
 5. Au urmat dezbateri pe marginea programului prezentat de d-l Paul IOAN.

4.1         D-l ing. Bogdan Dabija

–  a reamintit de Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, susținută de către d-l deputat Sorin Zamfirescu, dar care de la respingerea ei se afla în arhiva Camerei Deputaților, subliniind faptul ca AICR ar trebui sa se implice în promovarea acestei Legi;

–  a punctat importanța implicării active a inginerilor executanți în activitatea AICR și necesitatea atragerii în AICR a inginerilor din execuție și dezvoltarea în special în ramura execuției a AICR;

 1. A fost aprobat programul AICR pentru o perioada de 1 an în unanimitate.
 2. S-a hotărât înființarea unui premiu care va purta numele „Premiul Panaite Mazilu” și se va acorda tinerilor ingineri ce au o activitate inginerească remarcabilă.
 3. A fost ales prin vot deschis Biroul Permanent Executiv al AICR:

Președinte:                                    Dr. Ing. Paul IOAN

Vicepreședinte:                             Dr. Ing. Eugen IORDACHESCU

Secretar General:                         Dr. Ing. Daniel BÎTCĂ

Membru în Biroul Permanent:    Dr. Ing. Dan GEORGESCU

Membru în Biroul Permanent:    Ing. Constantin MITROI

 1. D-l Paul Ioan a propus:
 2. a)  ca prima întâlnire a membrilor Biroului National Permanent de analiza activității noilor cadre de conducere sa aibă loc în luna iunie 2014.
 3. b) în termen de 45 zile să se elaboreze toate documentele contabile necesare pentru asigurarea funcționării Asociației.
 4. c) revitalizarea Filialelor AICR din teritoriu.
 5. d) ca toate problemele tehnice, administrative sau birocratice întâmpinate de membrii AICR sa fie aduse la cunoștința Biroului Permanent Executiv pentru a putea interveni în legala masură in soluționarea acestora, în calitate de  asociație profesională.
 6. A fost aprobat cuantumul taxelor si cotizațiilor de membru AICR:

Taxa de înscriere in AICR……….15       lei

Cotizația anuala:

Ingineri  juniori (1…5 ani)…………..25       lei/an

Ingineri   >5 ani……………………….100     lei/an

Ingineri seniori  (vârsta > 65 ani)….50       lei/an

Membri colectivi ………………………500     lei/an